Kadry i płace

Biuro Usług Księgowych SONAR prowadzi kompleksową usługę kadrowo- płacową:

  • Sporządzanie różnorodnych list płac (z uwzględnieniem zwolnień lekarskich, urlopów i innych nieobecności pracowników).
  • Obsługa świadczeń medycznych oraz ubezpieczeń pracowników.
  • Przygotowanie i wyliczenie umów cywilno- prawnych w tym umów zlecenie i umów o dzieło.
  • Obliczanie podatków od wynagrodzeń wraz ze sporządzeniem właściwych deklaracji oraz przekazywanie tych deklaracji do Urzędu Skarbowego droga elektroniczną.
  • Obsługa firm w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za pomocą programu Płatnik - sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz miesięcznych i przekazywanie ich drogą elektroniczną.
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej.
  • Obsługa ZUS PUE płatnika dająca możliwość pobierania elektronicznie wystawionych zwolnień lekarskich.
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń lub rozwiązań umowy oraz świadectw pracy.
  • Obsługa Systemu Dofinansowań PFRON oraz systemu wpłat obowiązkowych do PFRON.
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla osób zatrudnionych i pracowników.